వరలక్ష్మి వ్రతం

Varalakshmi Puja day is one of the significant days to worship the goddess of wealth and prosperity. Varalakshmi, who is the consort of Lord Vishnu, is one of the forms of Goddess Mahalakshmi. Varalakshmi was incarnated from the milky ocean, popularly known as Kshir Sagar. She is described as having ...

Read More »

శివుడి శ్లోకాలు

1. శివ అష్టోత్తర శతనామావళి, 2. బిల్వాష్టకమ్, 3. చంద్రశేఖరాష్టకం, 4. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం, 5. లింగాష్టకమ్, 6. శివపంచాక్షరీ స్తోత్రం, 7. రుద్ర కవచమ్, 8. రుద్రాష్టకమ్, 9. శతరుద్రీయమ్, 10. శ్రీ శివద్వాదశ నామస్మరణ, 11. శివాష్టకమ్, 12. శ్రీ శివస్తోత్రమ్, 13. శివమానస పూజా స్తోత్రము, 14. శివనామావళ్యాష్టకమ్, 15. ఉమామహేశ్వరాష్టకమ్, 16. ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం, 17. విశ్వనాథాష్టకమ్, 18. పార్వతీవల్లభనీలకంఠాష్ఠకమ్, 19. దక్షిణామూర్తి ...

Read More »

చిన్న శ్లోకం – గొప్ప భావం!

వినాయకుని పూజ… ఆ మాటకి వస్తే ఏ పూజని మొదలుపెట్టినా ‘శుక్లాంబరధరం’ అన్న శ్లోకంతో మన ప్రార్థనలను ఆరంభిస్తాము. ఎటువంటి విఘ్నాలూ ఎదురుకాకుండా పూజ నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలనీ, ఏ ఆశయంతో అయితే ఆ పూజను నిర్వహించ తలపెట్టామో ఆ కార్యం నెరవేరాలని ఈ ప్రార్థన ద్వారా మనం దేవుని కోరుకుంటాము. మరి ఈ శ్లోకంలో నిక్షిప్తమై ఉన్న భావాన్ని ఒక్కసారి మననం చేసుకుందామా! శుక్లాంబరధరం విష్ణుం, శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ...

Read More »